Правила прийому до закладу

Правила прийому до закладу

Прийом учнів до школи здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту” та Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367.

Вступ до 1-х класів проводиться без конкурсу. У першу чергу мають право бути зарахованими до школи діти, які

  • проживають на території обслуговування закладу;
  • старші брати чи сестри яких навчаються у закладі; 
  • батьки працюють у закладі;
  •  усі інші – на вільні місця.

Вступ до 2-11 класів здійснюється на вільні місця за результатами співбесіди з учнями та батьками. 

Для вступу до школи необхідно надати:

1. Заяву на ім’я директора школи.

2. Медичну довідку – форма №086-1/0 (Медична карта учня)

3. Копію свідоцтва про народження

4. Особову справу (окрім дітей першого класу)

5. Документи про відповідний рівень освіти – для тих хто вступає до школи ІІІ ступеня